Balat

Tarih:2010
Yer:Balat, İstanbul
Kategori:Konut, Ticari

Açıklama

Kentsel dönüşüm projelerinin, değişen bölgenin sosyal ve demografik yapısına zarar vermeden nasıl gelişebileceğine dair öneriler içeren bir fikir projesidir. Toprak sahibi ile yeni gelen konut sahiplerinin sosyal iletişimlerini sağlayan ve sosyal kültürel yapının bozulmadan dönüşmesini sağlayan mimari çözümler içeren proje, bu fikirlerin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair prototip tasarımlar içermektedir.